Cart 0

旅行少女漫畫護照套

$148.00

非常實用嘅護照套同埋卡套!

今個系列女神化身成為八十年代嘅少女漫畫女主角!
今次我仲直接將護照套變做一本少女漫畫
而最神奇嘅地方係
入面真係有漫畫睇㗎哈哈哈哈哈!
我真係超鍾意佢啊!
用咗呢個護照套
以後去旅行最靚就係你!
間格仲要好多好實用㖭㗎!

Shipping:
7-14 Business Days 



More from this collection